Centralizációs lépések: a tankönyvpiac államosítása

  • 2016/03/01
  • Kutatócsoport4

Napjainkban az állam egyre erősebben jelenik meg az ezidáig többé-kevésbé piaci alapon működő szférákban. Ezt példázza a tankönyvpiac 2013-ban megindult államosítása is. A magánpiaci szektor állami bekebelezését az Alkotmánybíróság „szentesítette”. A testület döntése szomorú tanulsággal bír, ugyanis az „Alaptörvény védelmének legfőbb szerve” interpretációjával kiüresítette a tisztességes piaci verseny Alaptörvényben foglalt garanciáját. Tovább... (Szilágyi Emese)

Egy SZÉP történet vége? A magyar cafeteria-szabályozás és a nemzetközi jog

  • 2016/02/21
  • Kutatócsoport4

A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján a munkáltatók béren kívüli juttatásokban részesíthetik a munkavállalóikat, a munkabérnél előnyösebb adózási feltételek mellett. A magyar kormány 2011-ben jelentősen módosította a béren kívüli juttatások rendszerét, bevezetve a Széchenyi Pihenő Kártyát (SZÉP Kártya) és az Erzsébet utalványokat. Vajon összhangban vannak-e ezen intézkedések Magyarország uniós jogi és más nemzetközi jogi kötelezettség-vállalásaival? Tovább... (Szemesi Sándor)

Két úr szolgái - A közvállalatok vezető tisztségviselőinek felelőssége

  • 2016/02/12
  • Kutatócsoport4

Jelen írás a vezető tisztségviselők felelősségét vizsgálja a közvállalatok sajátos funkcióival összefüggésben. A jogi szabályozás és a bírói gyakorlat elemzése mellett rámutat a megoldásra váró kérdésekre, egyben modelleket is kínálva az érdek-kollíziók feloldására. Tovább... (Fézer Tamás)

Nekünk nyolc? – Hogy állunk az okos méréssel?

  • 2016/02/02
  • Kutatócsoport4

Az okos mérésnek több ágazatban, de különösen a villamos energia szolgáltatás terén van ma aktualitása. Ez a szektor kiemelést érdemel azért is, mert az Európai Unió klímapolitikai célkitűzései elsősorban rá vonatkoznak. Okos hálózatok nélkül e célok aligha teljesíthetők. De vajon milyen kilátásai, illetve szabályozási kihívásai vannak a rendszer bevezetésének az EU-ban és Magyarországon? Tovább... (Fodor László)

Új kihívások – új struktúra?

  • 2016/01/28
  • Kutatócsoport4

A migráció hatása a rendészet szervezetére

Az Európába irányuló migráció Magyarországon alapvető változásokat hozott a rendészeti feladatok megszervezésében. Az új kihívások kezelése valóban csak az ő dolguk lenne? Tovább... (Madai Sándor)
A Határrendészeti Igazgatóság a rendőrség szervezeti felépítésében ITT látható.

Oldalak