KÖZJAVAK

A Közjavak c. folyóirat a jövőben egy önálló weboldalon üzemel, elérhetősége: www.kozjavakfolyoirat.hu

 

KÖZJAVAK
Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tudományos folyóirata

A folyóiratról

Aktuális
szám

Archívum

Szerzőinknek

Szerkesztő-bizottság

Impresszum

 

Szerkeszti:

Horváth M. Tamás, DSc. (a Szerkesztőbizottság elnöke)
Bartha Ildikó, PhD (szerkesztő)
Bordás Péter, PhD (szerkesztő)
 

Online ISSN 2498-7190

magyar