KÖZJAVAK

KÖZJAVAK
Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tudományos folyóirata  

A folyóiratról

Aktuális
szám

Archívum

Szerzőinknek

Szerkesztő-bizottság

Impresszum

Felelős szerkesztő

Bartha Ildikó

Szerkeszti a Szerkesztőbizottság:

Bartha Ildikó (szerkesztő)
Bordás Péter (hírszerkesztő)
Horváth M. Tamás (a Szerkesztőbizottság elnöke)
 

Kiadja

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport
Kiadásért felelős: Horváth M. Tamás, kutatócsoport-vezető

4028 Debrecen, Kassai út 26.
Levelezési cím: 4002 Debrecen, Pf. 400.
Tel/FAX: (52) 512-701/77119
E-mail: kozszolg.kut@law.unideb.hu
http://www.kozjavak.hu/folyoirat

ISSN 2498-7190

magyar