KÖZJAVAK

KÖZJAVAK
Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tudományos folyóirata 

A folyóiratról

Aktuális
szám

Archívum

Szerzőinknek

Szerkesztő-bizottság

Impresszum

 

Szerkesztőbizottság:

A Szerkesztőbizottság elnöke:
Horváth M. Tamás, DSc. egyetemi tanár, horvath.m.tamas@law.unideb.hu

Szerkesztők:

Bartha Ildikó, PhD, egyetemi docens, bartha.ildiko@law.unideb.hu

Bordás Péter, PhD, egyetemi tanársegéd, bordas.peter@law.unideb.hu

 

magyar