Papíron vagy elektronikusan, avagy az e-perek jelene és jövője

 • 2016/07/01
 • Kutatócsoport4

Július 1-jén hatályba léptek a Pp. elektronikus kommunikációra vonatkozó rendelkezései, amelyek jogi képviselők és gazdálkodó szervezetek számára kötelezővé teszik az elektronikus kapcsolattartást a bíróságokkal. De vajon milyen változásokat hoz mindez és fel vannak-e készülve az érintettek az informatika újításainak hatásaira? Tovább... (Farkas Regina)

Közjavak Workshop

 • 2016/06/25
 • Kutatócsoport2

A MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport a rendszeresen tartott konzultatív ülései mellett, 2016. május 31-én „Hallgatói Workshopot” rendezett a Közjavak.hu blog működésével összefüggésben; a már elért eredmények értékeléséről, valamint szakmai és módszertani kérdések megvitatásáról. A csapat „magva” lassan egy éve dolgozik együtt a Blog keretei között, akik mellett további résztvevők is – mind az egyetem berkein belülről (oktatók és hallgatók egyaránt), mind pedig szakmai, tudományos körökből – nagyszámban működtek közre a bejegyzések publikálásában. Tovább...

Búcsú a közérdektől?

 • 2016/05/28
 • Kutatócsoport4

Búcsú a közérdektől – legalábbis abban az értelemben, hogy rétegzettsége, interdiszciplinaritása és eltérő megnyilvánulási formái kizárják az egyetlen és korokon átívelő definiálást. De pont ezért érdemes tudományos vitát indítani mai jelentéséről és változó értelmezéseiről, tartalmáról, funkciójáról. A kezdeményezést Tóth Judit írása teszi meg. Tovább...

Jogállami és fenntartható is egyben?

 • 2016/05/19
 • Kutatócsoport4

Egy korábban közzétett, a hulladékkezelés alkotmányosságáról szóló bejegyzéshez fűzött hozzászólásában Fogarasi József a hulladékok súly szerinti átvételének igényét fogalmazta meg. Ez a megoldás paradigmaváltást feltételez egyfelől annak megítélésében, hogy az ingatlanhasználók alapvető jogai mennyiben korlátozhatók környezetvédelmi érdekből, másfelől abban a tekintetben is, hogy milyen szempontok szerint kell a közszolgáltatások díjszabását kialakítani. Fodor László írása e két kérdést elemzi. Tovább...

A sérülékeny csoportok oktatáshoz való joga az Európai Unióban

 • 2016/05/09
 • Kutatócsoport4

A társadalmilag sérülékeny csoport koncepciója az európai jogi színtéren elsőként az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatában jelent meg. A fórum eredetileg a roma kisebbség vonatkozásában alkalmazta a fogalmat, későbbi döntéseiben azonban más csoportok – így az értelmi fogyatékossággal élők, a HIV-fertőzöttek, valamint a menedékkérők – kapcsán is felhívta a figyelmet azok sérülékenységére. Tovább... (Szilágyi Dániel)

Az igazolás kultúrája és a közjó

 • 2016/05/02
 • Kutatócsoport4

Az egyenlőség elve és a közösségi döntések hatékonyságának a szempontjai alapján a többségi döntéshozatal mellett szólnak a legerősebbek érvek. De hogyan lehet ellenőrizni, hogy a többséget képviselő döntések minden fontos érdeket egyenlően mérlegeltek? Sólyom Péter írása az igazolás kultúrájának a jelentőségére hívja fel a figyelmet, rámutatva az Alkotmánybíróság tulajdonjog-korlátozási gyakorlatának kritikus pontjaira. Tovább...

Oldalak