A Bizottság tervei az adórendszer átalakítására: gazdaságosabb társasági adózás

  • 2016/02/06
  • Kutatócsoport2

Az Európai Parlament 2016. február 2-án plenáris ülésen tárgyalta a Bizottság társasági adó átalakítására vonatkozó javaslatát. Az adónem átalakítása azért szükséges, mert az adócsalás és adóelkerülés évek óta károkat okoz az Európai Unió gazdaságában és komoly bevételkiesést (becslések szerint 50-70 milliárd) jelent a költségvetésben.

Az Európai Bizottság a vállalatok adószabályainak reformjára vonatkozó akciótervet dolgozott ki, amely egy közös konszolidált társaságiadó-alapra (CCCTB) tesz javaslatot, valamint arra, hogy a vállalatok ott fizessenek adót, ahol a profitot termelik.

A gazdasági válságot követően a tagállamok egy része megszorító intézkedéseket vezetett be, hogy javítson a költségvetési mérlegén, mások pedig adóterheket csökkentő egyezséget ajánlottak bizonyos nagyvállalatoknak, amelyek így kevesebb adót fizettek, ez pedig bevételkiesést jelentett más tagállamokban is.

Ennek egységesítésében segít a közös konszolidált társaságiadó-alap, amely esetében a tagállamoknak meg kell állapodniuk abban, hogy a vállalkozások mely típusú bevételeire vetnek ki adót. Ez nem azt jelenti, hogy teljes mértékben harmonizálják az adókat, viszont nagyobb átláthatóságot eredményez.

Az összefoglalót készítette: Lovas Dóra, joghallgató

Forrás:

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20151210STO06912/Igazs%C3%A1gosabb-t%C3%A1rsas%C3%A1gi-ad%C3%B3z%C3%A1s-a-Bizotts%C3%A1g-tervei-az-ad%C3%B3rendszer-%C3%A1talak%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ra

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/fairer_corporate_taxation/index_en.htm

Kategória: