Csak az válhatna köztisztviselővé, aki diplomáját a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szerezte

  • 2016/02/12
  • Kutatócsoport2

Egy, a Vasárnapi Hírek 2016. január 30.-i lapszámában megjelent cikk szerint a bürokráciacsökkentés célkitűzésének hátterében a kormányzat azon törekvése áll, hogy a jelenlegi független köztisztviselői kart egy lojális köztisztviselőkből álló gárda váltsa fel. E célkitűzés jegyében csak az válhatna köztisztviselővé, aki diplomáját a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szerezte, vagy legalább átesett egy „kiegészítő képzésen”.

A bürokráciacsökkentés legfontosabb eszközeként a kormány 73 állami intézmény megszüntetését tervezi: e lépés elsődleges célja a centralizáció a hatékonyság növelése érdekében, a cikk szerzője szerint azonban korántsem ez az egyedüli cél. Valójában az a koncepció teljesedik itt ki, amely már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásának a hátterében is állt: a kormányzat egy hozzá teljes mértékben hűséges tisztviselői kart szeretne kialakítani. Ezzel összhangban áll a kormány tavalyi év végén kelt határozata, amelyben sürgette az állami tisztviselői karról szóló új szabályozás elkészítését – e határozat teljesítését szolgálja egyfelől a 73 intézményt érintő leépítés, másfelől pedig az Államreform Bizottság 2015 decemberében összehívott ülése, amely az állami tisztviselői karról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási hivatalainak megerősítéséről (tehát a centralizációs törekvésekről) szóló koncepciókat tárgyalta.

Az Államreform Bizottságot, amely az új köztisztviselői karról szóló törvény kidolgozásában fontos szerepet játszik, nem más vezeti, mint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora: azon egyetemé, ahol a tervek szerint a jövőben kizárólagosan képeznék az állami tisztviselőket. A cikk írója felhívja a figyelmet arra, hogy a jelenlegi helyzet hasonlóságot mutat azzal a 2015 nyarán megszületett törvényjavaslattal, amely a jogászképzéstől elválasztotta volna az államtudományi képzést és kizárólagosan a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre helyezte volna azt. Míg e koncepció eredetileg lekerülni látszott a napirendről, az új fejlemények azt látszanak alátámasztani, hogy a kormány csak elhalasztotta az elképzelés megvalósítását.

Az összefoglalót készítette: Szilágyi Dániel, joghallgató

A Vasárnapi Hírek cikke: https://www.vasarnapihirek.hu/fokusz/szolgalat_kozben_vh_2016_05