Önkormányzati témájú kutatások a „fókuszban”

  • 2017/12/02
  • Kutatócsoport2

A tanulmány az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport által szerkesztett KÖZJAVAK folyóiratban jelent meg. Idézési javaslat:
Bordás Péter: Önkormányzati témájú kutatások a „fókuszban”. KÖZJAVAK, III. évfolyam, 2017. 4. szám, 24-25. o. (DOI 10.21867/KjK/2017.4.5.)

 

A helyi önkormányzati rendszer működésével, változásával számos kutatás foglalkozott és foglalkozik – mondhatni, mióta önkormányzatokról beszélhetünk. Hazánkban a rendszerváltás után kialakuló önkormányzati rendszer állandó témája a szakmai vitáknak, kutatásoknak, köszönhetően az újabb és újabb reformoknak, változásoknak. E diskurzus részeként kutatócsoportunk (MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport) KÖZJAVAK blogja az MTA ÁJB Közjogi Albizottságával együttműködve tematikus vitasorozatot is indított a témában, több fontos problémakört körüljárva.

Az önkormányzati témakörhöz kapcsolódó kutatások nagyon sokfélék lehetnek, s kapcsolódási pontjaiknak köszönhetően egy hálózatos formával rajzolhatóak le. Ezek a kutatások olykor párhuzamosan egymás mellett futnak, de más-más nézőponttal járulnak hozzá a tudományos élethez. Kutatócsoportunk – mely a  kutatóműhelyek és kutatási témák közötti együttműködést, szakmai diskurzust kezdetektől fogva támogatta –  örömmel fogadta a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodájának (BM ÖKI) azt a kezdeményezését. A szervezők egy Tudásbővítő Fókuszrendezvény-sorozatot megvalósítását tűzték ki célul azzal, hogy az ország területén működő, az önkormányzati területeket vizsgáló kutatóműhelyek, kutatócsoportok találkozzanak egymással, bemutatkozzanak, bemutassák tevékenységüket, kutatási területeiket, eredményeiket.

Ennek keretén belül a Tudásbővítő sorozat első rendezvényére 2017. november 27-én került sor Budapesten. A nap első felében a BM ÖKI által koordinált projektek kerültek bemutatásra.

Számadó Róza főosztályvezető asszony felvezető előadását követően Dr. Csanádi Gábor kutatási elnök, illetve Dr. Kovács Éva és Dr. Budai Balázs kutatásvezetők ismertették kutatási témájukat, majd Cserneczky Tamás kutatási célterület vezető mutatta be kutatási koncepciójukat. A délutáni programrészben a meghívott kutatócsoportok mutatkozhattak be. Ebből és a rendezők által összeállított tájékoztatófüzetben kiderült, hogy több tucat kutatás folyik jelenleg hazánkban az önkormányzati témához kapcsolódóan. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoportot, valamint az NKE által támogatott, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán működő Államtudományi Kutatóműhelyt Dr. Bartha Ildikó és Dr. Bordás Péter képviselte.

Az első rendezvény jó terepet biztosított a meglévő szakmai kapcsolatok ápolására, újak építésére. Egymás tudására építve, a szinergiát kihasználva, egy közös tudásbázis megalkotását vizionálhatjuk. A BM ÖKI tervei szerint 2018 tavaszán tovább folytatódik a rendezvénysorozat további partnerek bevonásával, s a kialakulóban lévő kapcsolatok elmélyítésével.

 

A képek forrása:http://bm-oki.hu/News/NewsDetails?newsID=3

 

Dr. Bordás Péter, tudományos projektmunkatárs, MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport

Brexit Eng: 
Fogyasztóvédelem: 
Consumer Protection: 
16th Anniversary: