Védőoltásellenes panasz ügyében döntött az AB

  • 2019/05/22
  • Kutatócsoport2

Az elmúlt évszázadok során a tudomány vívmányainak köszönhetően sok, korábban halálos kimenetelű betegség került legyőzésre egyszerű védőoltások által.  Mára számos védőoltás beadása kötelező, melyeket az állam költségvetési forrásból támogat, így minden állampolgár számára ingyenesen biztosítottak. Azonban egyre több azoknak a szülőknek a száma, akik megtagadják a gyermekük részére a védőoltás beadását. Egy ilyen ügyben kellett állást foglalnia az Alkotmánybíróságnak is. Az Alkotmánybírósághoz benyújtott panasz arra irányult, hogy a bíróság állapítsa meg egy gyermek családból való kiemeléséről szóló döntés alaptörvény-ellenességét, és semmisítse is meg azt.

Az alaptényállás szerint a szülők mind a védőnői szolgáltatásokat, mind a kötelezően és szabadon választható védőoltásokat visszautasították a 2015-ben született gyermekük esetében. A hatóságok kivonták a gyermeket a szülők felügyelete alól ezzel korlátozva a szülők neveléshez fűződő jogát.
   A szülők érvelése szerint a gyermek családból való kiemelésével, a gyerek lelkében, egészségi állapotában olyan visszafordíthatatlan kárt okoz a magyar állam, amely súlyos alapjogi sérelemnek minősül.
   Az Alkotmánybíróság olyan döntést hozott, amely szerint a panasz kifogásaiban nem felelt meg a bírói döntés ellen irányuló alkotmányjogi panasz előírt követelményeinek. Ennek ellenére, bizonyos alkotmányos kifogások tisztázása érdekében az Alkotmánybíróság a panaszt mégis „külön befogadási eljárás mellőzésével, érdemben bírálta el".

Indoklásában kifejtette, hogy az Alaptörvény értelmében nemcsak a családnak, hanem az államnak is biztosítani kell a gyermekek számára azt a védelmet és gondoskodást, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődésükhöz szükséges.
Az, hogy a szülők tudatosan kivonták gyermeküket az egészségügyi és gyermekvédelmi szervek látóköréből, az állam számára kontrollálhatatlanná vált a gyermek egészségi állapota, testi és értelmi fejlődése. Ez pedig nem csupán az egyént, hanem az egész társadalmat veszélyezteti közegészségügyi szempontból.
A gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogának jogosultja a gyermek, míg kötelezettje elsődlegesen a család, másodlagosan pedig az állam.
A szülők nevelési jogának elvonása azonban csak ideiglenes lehet. Amint garantálható az egészségügyi hatóságok és a szülők közötti együttműködés és a szülők megszüntetik a jogszabálysértő állapotot, a gyermeket vissza kell helyezni a családba.

 

Az összefoglalót készítette: Salya Fruzsina, joghallgató, DE ÁJK

Források:

https://www.alkotmanybirosag.hu/uploads/2019/04/sz_iv_1089_2018.pdf

https://index.hu/belfold/2019/04/11/lemosta_az_oltasellenesek_erveleset_az_alkotmanybirosag/

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/oltas-gyerek-szulo-alkotmany-birosag.682291.html

 

 

 

 

 

 

Brexit Eng: