A közpénzek keletkezéskori védelméről

  • 2017/09/27
  • Kutatócsoport2

A tanulmány az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport által szerkesztett KÖZJAVAK folyóiratban jelent meg. Idézési javaslat:
Valentényi-Szilágyi Bernadett: A közpénzek keletkezéskori védelméről. KÖZJAVAK, III. évfolyam, 2017. 3. szám, 32-33. o. (DOI 10.21867/KjK/2017.3.8.)

 

2017. szeptember 21-én, csütörtökön a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara „A közpénzek keletkezéskori védelméről” címmel tartott konferenciát, mely az Igazságügyi Minisztérium által támogatott "A Közpénzek keletkezéskori védelmének főbb területei" című projekt eredményeit mutatta be. A projekt 2017. január 1-én indult, és Prof. Dr. Horváth M. Tamás, tanszékvezető egyetemi tanár szakmai irányítása mellett négy további kari oktató vett részt benne, akik egyben a konferencia előadói is voltak (Bartha Ildikó, Madai Sándor, Varga Judit és Bordás Péter). A kutatás fókuszában a közpénzek védelmének hazai és nemzetközi jogi szabályozása áll. Azt vizsgálja, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre a központi és a helyi kormányzati szinten, amelyek növelik a közpénzek, a különböző kormányzati felhasználású erőforrások közösségi jellegét, továbbá biztosítják a hasznosítás gazdaságosságát, hatékonyságát és célszerűségét. A projekt keretében végzett munka nemzetközi modellek alapján helyezi el és elemzi a magyarországi szabályozási gyakorlatot és annak változási folyamatai. A kutatás eredményeit a Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó és Varga Judit szerk. (2017): Honnan hová? A közpénzek védelméről című kötetben foglalja össze, amely választ ad a közpénzek felhasználásával, kezelésével kapcsolatos igen aktuális kérdésekre is (a kötet elektonikusan elérhető a REAL-ban).

A konferencia programjában délelőtt plenáris ülés zajlott, melyet Szikora Veronika, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja nyitott meg. Az ülésen a kutatásban résztvevők tartottak rövid előadásokat. Horváth M. Tamás a közpénzek általános védelme kapcsán kiemelte, hogy a közpénzek védelme már azok keletkezésekor fontos és a megfelelő jogi szabályozással fokozható azok hatékony védelme. Bordás Péter előadása a helyi önkormányzati forrásokra fókuszált. Varga Judit a közvagyon, mint a közpénz felhalmozott formájának fokozódó védelmét vizsgálta a jogszabályi változásokon keresztül. Madai Sándor a közpénzvédelem büntetőjogi eszközeinek alakulását vázolta fel, melyben többek között bemutatta az elmúlt évek büntetőjogi tényállás változásait a közpénzekkel kapcsolatos bűncselekményeknél.  Az utolsó előadók, Bartha Ildikó és Csűrös Gabriella az uniós közpénzügyi források védelmével kapcsolatos ellentmondásokra hívták fel a figyelmet.

A délelőtti plenáris ülést követően délután egy idegen nyelvű és négy magyar nyelvű szekcióban folytatódott a munka. A szekciók nem tematikusan, hanem a kutatói minőségre tekintettel álltak fel (LL.M képzésben résztvevő hallgatók, doktoranduszok, szakkollégiumi hallgatók, diákköri hallgatók). A téma fókuszát mindenhol a közpénzek adták. A szekcióülések fontos kérdése volt, hogy az egyes kutatók hogyan tudják saját témájukat összekapcsolni a közpénzek védelmével. Ez szintén alátámasztja a kutatásunk hipotézisét, miszerint a közpénzek védelméről korántsem csak pénzügyi jogi oldalról, hanem nemzetközi jogi, polgári jogi, büntetőjogi, munkajogi, közigazgatási jogi, római jogi aspektusból is lehet beszélni, tehát egy jogágakon átívelő témáról van szó.   

A kutatás eredményeit megpróbálja a Kar az oktatásban is hasznosítani, felismerve azt, hogy a közpénzügyek és pénzügyi jog területén tapasztalható dinamikus változásokhoz alkalmazkodni kell, s ennek megfelelően az oktatásban újfajta módszereket alkalmazni. Célunk tehát, hogy a több jogágat is érintő témákat komplex módon tárjuk a hallgatók elé, megvilágítva a kapcsolódási pontokat, s azt hogy egyes kérdések nem kezelhetőek pusztán a közpénzügytan, pénzügyi jog oldaláról.

 

A beszámolót készítette: Dr. Valentényi-Szilágyi Bernadett PhD, egyetemi adjunktus

Brexit Eng: 
Fogyasztóvédelem: 
Consumer Protection: 
16th Anniversary: