Hírgyűjtemény

Az Európai Parlament a vízhez való jogról: Közjó, nem árucikk

 • 2015/09/13
 • Kutatócsoport3

Az Európai Parlament 2015. szeptember 8-i plenáris ülésén állásfoglalást fogadott el, melyben kiáll a vízhez való egyetemes hozzáférés emberi jogként való elismerése mellett, és ennek megfelelő jogalkotási javaslat elkészítésére hívja fel a Bizottságot.

Vízszolgáltatók privatizációja Görögországban. Megoldás vagy kényszer?

 • 2015/09/07
 • Kutatócsoport2

Egy, a közelmúltban nyilvánosságra került uniós memorandumnak köszönhetően új, a görög lakosságot rendkívül érzékenyen érintő részletek láttak napvilágot a görög gazdasági válság megoldása érdekében júliusban megkötött megállapodást illetően. A megállapodás, amelynek részes felei egyfelől Görögország, másfelől pedig az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank és a Nemzetközi Valutaalap alkotta „trojka”, valamint az eurózóna további tagállamai, Görögországot 50 milliárd euró értékű állami vagyon privatizációjára kötelezte.

Az AB elnöke soron kívüli eljárást rendelt el egy népszavazási kezdeményezés kapcsán

 • 2015/09/02
 • Kutatócsoport2

Az Alkotmánybíróság elnöke 2015.09.02-án soron kívüli eljárást rendelt el a férfiak 40 év munkaviszony utáni nyugdíjazásáról szóló népszavazási kezdeményezés kapcsán benyújtott alkotmányjogi panasz ügyében  közölte Bitskey Botond a testület főtitkára.

A Nemzeti Pedagógus Kar tiltakozik az Etikai Kódex ellen

 • 2015/08/16
 • Kutatócsoport2

A felsőoktatásban már júniusban megtapasztalt összetartás (a közszolgálati egyetem monopóliuma ellen) jelenleg a közoktatásban is érzékelhető - a másfélhete a Nemzeti Pedagógus Kar tollából publikált Pedagógus Etikai Kódex tervezet kapcsán.

Gyógyszerész fordult az AJBH-hoz az ügyeltre kompenzáció nélkül történő kötelezés felülvizsgálata iránt

 • 2015/08/15
 • Kutatócsoport2

Újabb területen várható változás a piacgazdaság és az állami (köz)feladat ellátási kötelezettség viszonyában, miután gyógyszerész fordult az AJBH-hoz az ügyeltre kompenzáció nélkül történő kötelezés felülvizsgálata iránt. Az ombudsman jelentése kiemeli, hogy a gyógyszertárak működtetése nyereségorientált gazdasági vállalkozásként értelmezendő, mellyel szimultán kell látni az egészséghez való jog részeként a gyógyszerhez való hozzáférés biztosítását, mely az állam felelősségi körébe tartozik.

Az Európai Bizottság véleménye az EKB granuláris hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtéséről szóló rendelettervezetérő

 • 2015/08/14
 • Kutatócsoport2

Az Európai Bizottság augusztus 7-én tette közzé véleményét az Európai Központi Bank granuláris hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtéséről szóló rendelettervezetéről. Véleményében a Bizottság támogatását fejezte ki az EKB tervezete kapcsán, mivel a tervezett adatgyűjtés biztosíthatja a hitelezéssel és a hitelkockázatokkal kapcsolatos lényeges mikroszintű adatok rendelkezésre állását.

Helyi adó rendelet ügyében döntött az Alkotmánybíróság

 • 2015/07/24
 • Kutatócsoport2

Nem alaptörvény-ellenes az a helyi adó rendelet, amely a településen bejelentett lakóhellyel rendelkező magánszemélyek számára olyan telekadó-kedvezményt biztosít, amelyet az e feltételnek meg nem felelő telektulajdonosok nem vehetnek igénybe - állapította meg a 3142/2015. (VII. 24.) határozatában az Alkotmánybíróság. Az indítványozó a Solymár Nagyközség Önkormányzatának 19/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése által a fentiek szerint biztosított telekadó-kedvezményt ésszerűtlen és önkényes különbségtételnek tekintette, és amiatt az Alaptörvény XV. cikkének (2) bekezdésében biztosított egyenlő bánásmódhoz való jogának megsértése címén emelt panaszt. Tovább...

Alaptörvény-ellenes, hogy az Országgyűlés nem szabályozta a helyi önkormányzatok véleménye kikérésének rendjét

 • 2015/07/15
 • Kutatócsoport2

Az Alkotmánybíróság a III/00768/2015 határozatában megállapította az Országgyűlés alaptörvény-ellenes mulasztását, mivel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a kormányhivatal vezetője által pótolt közös önkormányzati hivatali megállapodásról szóló szabályaiban nem rendelkezett az Alaptörvény 34.

Az Ombudsman a Kúriához fordult a települési adó ügyében

 • 2015/07/07
 • Kutatócsoport2

Az Ombudsman első alkalommal kezdeményezte egy újonnan megállapított települési adó megsemmisítést a Kúriánál. Balmazújváros rendelete a város illetékességi területéhez tartozó termőföldekre állapított meg települési adót. Egy magánszemély indítványában fordult az Ombudsmanhoz, melyben az kifogásolta, hogy szerinte a rendelet a kettős adóztatás tilalmába ütközik.

Oldalak