Fekete felhők tornyosulnak az Uber felé, úgy tűnik eldől a sorsuk Európában

  • 2017/05/30
  • Kutatócsoport2

Az Uber számára meglehetősen kellemetlen fordulatot vett a vele szemben folyó eljárás az Európai Unió Bíróságán. Maciej Szpunar, a bíróság főtanácsnoka ugyanis arra az álláspontra helyezkedett, hogy a cég tevékenységét a közlekedés területén kifejtett szolgáltatásnak kell tekinteni. Természetesen a főtanácsnok indítványa nem köti az Európai Unió Bíróságát, de ha az eljárás végén is ez az álláspont győzedelmeskedik, akkor az Ubernek is teljesítenie kell a tagállamok által a taxisofőrök számára előírt kötelezettségeket. Veszélybe kerülhet tehát az UBER versenyképessége az Európai Unióban, hiszen eddig azért tudott olcsóbb szolgáltatásokat nyújtani, mert sofőrjeire nézve nem érezte kötelezőnek sem a fix tarifákat, sem a egyenszínt, illetve nem teljesítette azokat a kötelezettségeket sem, amelyeket a tagállamok előírnak a taxiszolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak. 

 Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

    A konkrét pert barcelonai taxisok szakmai szervezete indította a spanyol Uber ellen még 2014-ben. A taxis szervezet többek között a spanyol jog szerint működő Uber Spain társaság elmarasztalását kérte, illetve annak megállapítását, hogy a hatályos szabályozást megsértő és megtévesztő magatartásnak minősülő tevékenységei tisztességtelen versenycselekményeket képeznek, így kérte arra való kötelezését, hogy vessen véget  ezen tisztességtelen magatartásának, továbbá azt, hogy e tevékenység folytatásától a jövőre nézve tiltsák el. Ezt követően a spanyol bíróság jogértelmezéssel fordult az EUB-hoz. A kérdést előterjesztő tagállami bíróság megállapításainak megfelelően ugyanis sem az Uber Spain, sem a tulajdonosok, sem a sofőrök nem rendelkeznek a barcelonai városi taxirendelet által előírt jogosítványokkal és engedélyekkel. A kérdést előterjesztő bíróság négy kérdést terjesztett elő előzetes döntéshozatalra, amelyek közül az első kettő az Uber tevékenységének a 2000/31 és a 2006/123 irányelv, valamint az EUMSZ alapján történő minősítésére, míg a másik kettő az adott esetben ebből a minősítésből levonandó következtetésekre vonatkozott. 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első két kérdésével a spanyol tagállami bíróság lényegében arra kíván választ kapni, hogy az Uber tevékenysége a 2000/31 és a 2006/123 irányelvnek, valamint az EUMSZ szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alá tartozik-e?

A főtanácsnok a kérdések megválaszolásához először  azt vizsgálta, hogy az Uber tevékenységét olyan egységes egésznek kell-e tekinteni, amely egyrészt az utasok és a sofőrök elektronikus platform segítségével történő összekapcsolásából, másrészt pedig a szorosabban vett szállítás szolgáltatásából áll, vagy pedig e két szolgáltatási elemet két elkülönült szolgáltatásnyújtásnak kell-e tekinteni. Az elemzés során arra a megállapításra jutott, hogy az Uber ellenőrzést gyakorol a városi közlekedési szolgáltatás minden releváns eleme felett: így az ár felett, a sofőrre és a járművekre vonatkozó előzetes követelmények révén a minimális biztonsági feltételek felett is. A közlekedési kínálatot tekintve, a sofőröket arra ösztönzi, hogy a jelentős kereslettel jellemezhető időpontokban és helyszíneken végezzék a szolgáltatás nyújtását. Az értékelési rendszer segítségével a sofőrök magatartását, végül pedig a platformról való kitiltás lehetőségét is a kontrollja alatt tartja. Az Uber tehát ellenőrzése alatt tartja a platformja keretében kínált közlekedési szolgáltatások gazdaságilag releváns tényezőit.  Ez a megállapítás, amelyet Szpunar főtanácsnok tett kizárja, hogy az Ubert a sofőrök és az utasok közötti egyszerű közvetítőnek tekintsük. Éppen ellenkezőleg: az Uber a városi közlekedési szolgáltatások valódi szervezője és üzemeltetője azokban a városokban, ahol jelen van. Bár az igaz, hogy – amint azt az Uber a jelen ügyben előterjesztett észrevételeiben állítja– koncepciója innovatív, ez az innováció a városi közlekedés területére esik. Az utas és a sofőr összekapcsolására irányuló szolgáltatás tehát se nem önálló, se nem elsődleges jellegű a közlekedési szolgáltatáshoz képest. Ebből következően nem minősíthető információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak, így nem tartozik az elektronikus kereskedelemről szóló 2000/31 EK irányelv hatálya alá, mivel a közlekedési szolgáltatást jellegénél fogva nem elektronikus úton nyújtják . Az Uber tevékenysége ugyanis a 2006/123 irányelvben foglaltak értelmében vett, közlekedés területén nyújtott szolgáltatásnak tekintendő, mely tevékenység egyébként a szolgáltatásnyújtás szabadsága alóli kivétel körébe tartozik és azt az EUMSZ 90. és azt követő cikkei szabályozzák. A főtanácsnok úgy vélte, hogy az első és a második kérdésre javasolt válaszok fényében, az előzetes döntéshozatalra előterjesztett harmadik és negyedik kérdés tárgytalanná vált, így azok megválaszolásával érdemben nem foglalkozott.

    Összegezve tehát a főtanácsnoki indítványt: Az Ubernek az applikáción keresztül nyújtott szolgáltatása nem független gazdaságilag a sofőrök által nyújtott utasszállítási szolgáltatástól. Az Uber tevékenységét  tehát olyan egységként kell kezelni, amely magában foglalja mind az utasok sofőrökkel való összekapcsolására irányuló szolgáltatást az okostelefonos szolgáltatás segítségével, mind pedig magát a közlekedési szolgáltatást, amely gazdasági szempontból a fő elemet jelenti. E tevékenység  nem választható ketté annak érdekében, hogy a szolgáltatás egyik felét az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások körébe lehessen sorolni. Mindezek eredményeként, a főtanácsnok szerint az Uber tevékenysége a tagállamok joga által szabályozott közlekedés területére sorolható. 

Az összefoglalót készítette: Horváth Bettina (joghallgató)

Források:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190593&pa... (2017.05.17)
http://www.tozsdeforum.hu/uzlet/kkv/nagyon-rosszul-jarhat-az-uber-81676.... (2017.05.17)
http://24.hu/fn/gazdasag/2017/05/11/eldolt-az-uber-sorsa-az-europai-biro... (2017.05.17)
http://www.portfolio.hu/vallalatok/ujabb_pofont_kapott_az_uber.250227.html (2017.05.17)

Hozzászólások

Travis Kalanick, az Uber vezérigazgatója a napokban jelentette be, hogy bizonytalan időre távozik a cég éléről. A visszavonulás hátterében a közelmúlt botrányai állnak.

Bővebben: http://mfor.hu/cikkek/vallalatok/Hatarozatlan_idore_tavozik_az_Uber_eler...

Oldalak