Brexit: honnan hová?

  • 2019/01/12
  • Kutatócsoport2

2016. június 23-án az Egyesült Királyság népszavazás alapján az Európai Unióból való kilépés mellett döntött. Ezt követően tárgyalások kezdődtek az Európai Unió és az Egyesült Királyság között annak érdekében, hogy megállapodjanak a kilépés részletes szabályairól.[1] Több mint 500 tárgyalási nap után 2018. november 14-én a brit kormány jóvá hagyta az Egyesült Királyság EU-tagsága megszűnésének feltételrendszeréről szóló megállapodás-tervezetet.[2] Az 585 oldalas megállapodást végül brit kormány 2018. november 25-én írta alá. Emellett aláírásra került még egy 26 oldalas megállapodást is, amely az EU és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatrendszer jövőbeni alakulását körvonalazza.[3]

A megállapodás hatálybalépéséhez azonban nem elég csak a brit kormány aláírása, szükség van még arra is, hogy a brit parlament alsó háza is elfogadja azt. Ez azonban eddig még nem történt meg. Már december közepén megakarták tartani a szavazást, de ezt a kormány elnapolta január közepére az esetleges eredménytelen szavazás lehetősége miatt.[4] A brit kormány azért tartott attól, hogy eredménytelen lesz a szavazás decemberben, mert a kormánypárti konzervatív tory képviselők egy része sem támogatná azt, sőt emellett az észak-ír unionista párt, a DUP sem. A DUP támogatása pedig, azért is lenne fontos a brit kormánynak, mivel az előrehozott parlamenti választások eredménye miatt már csak az ő támogatásukkal van szűk többségben a Konzervatív Párttal együtt a kormány az alsóházban.[5]

A megállapodással kapcsolatos problémák

A legfőbb ok, ami miatt nem akarják elfogadni megállapodást egyes képviselők az az, hogy a brexit után is egy egységes vámunió maradna fenn az Európai Unió és az Egyesült Királyság között abban az esetben, ha 2019 márciusa és 2020 decembere között átmeneti időszakban nem jön létre egy átfogó megállapodás „az Egyesült Királyság és az Európai Unió majdani kétoldalú kereskedelmi kapcsolatrendszeréről”. Nincs meghatározva viszont a vámuniós mechanizmus érvényben maradásának végdátuma, ha pedig valaki meg akarja szüntetni ezt a szabályozást akkor a másik fél beleegyezését kell kérnie hozzá.[6] Ezzel kapcsolatban viszont a „brextiter” politikusok szerint az a probléma, hogy az Egyesült Királyság meghatározatlan időre beleragadhat egy vámuniós mechanizmusba miközben nem tud más államokkal saját kereskedelmi egyezményeket kötni. A maradáspárti brit politikusok bírálata pedig az, hogy rosszabb lenne, mint ez EU-tagság fenntartása, hiszen úgy kellene betartani az uniós szabályokat, hogy nem tudnának beleszólni azok alakításába.[7]

A megállapodást elutasítók másik aggodalma az, hogy „Észak-Írország kereskedelemszabályozási környezete összhangban maradna az Európai Unió egységes belső piacának egyes vonatkozó szabályaival”. Ennek a szabályozásnak a lényege az, hogy ne kelljen visszaállítani a fizikai határellenőrzést Észak-Írország és az Egyesült Királyság között. Ezzel kapcsolatos kritika viszont az, hogy „e megoldás gyakorlatilag az Ír-tengerre helyezi át a vámhatárt, Észak-Írország és az Egyesült Királyság többi országrésze közé, megbontva ezzel az ország alkotmányos és gazdasági integritását”.[8] Az észak-ír unionista párt pedig azt tartja elfogadhatatlannak, hogy Észak-Írország szabályozási szempontból elválna az Egyesült Királyság többi államától.[9]

Megállapodás nélküli Brexit

Abban az esetben viszont, ha még sem sikerül hatályba lépnie a megállapodásnak akkor az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelemre a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályrendszere fog vonatkozni. Ez azt jelentené, hogy vámok jelennének meg, illetve vámellenőrzés kerülne bevezetésére a két entitás kereskedelme esetén.[10]

A megállapodás nélküli brexitre viszont mind az Európai Unió, mind az Egyesült Királyság megpróbál felkészülni. A britek például 2019. január  07-én 150 kamionnal azt tesztelték, hogy milyen torlódást okozna a délkelet-angliai kikötök környékén az, ha az EU-val folytatott kereskedelemben hirtelen vámok és egyéb vámellenőrzések jelennének meg.[11]

Hasonlóan elindította a felkészülést az Európai Bizottság is, amely megkezdte „a megállapodás nélküli kilépés esetén alkalmazandó, rendkívüli helyzetre szóló cselekvési tervének végrehajtását”. A terv 14 intézkedést tartalmaz, olyan területeken többek között, mint „a pénzügyi szolgáltatások, a légi közlekedés, a vámügyek és az éghajlat-politika”.[12]

De nem csak EU és a britek próbálnak meg felkészülni, hanem az unió egyes tagállamai is. A német kormány például közölte, hogy abban az esetben, ha az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lép ki az Unióból, akkor emiatt a Németországban élő brit állampolgároknak nem kell távozniuk az országból.  A március 29-én esedékes kilépés után még 3 hónapig uniós polgárok maradnak, ezt követően viszont „harmadik országbeli, EU-n kívüli állampolgárnak számítanak majd, így külön eljárással tartózkodási jogot kell szerezniük”.[13] Ugyanígy cselekedet Csehország is, ahol törvényt fogadtak el arról, hogy a Csehországban élő brit állampolgárokat 2020 végéig úgy kell kezelni, mintha az Egyesült Királyság továbbra is az EU tagja lenne.[14]

A Brexit-hatása

A Brexit hatása pedig igen sokrétű lehet. Először is még be sem következett a kiválás, de rendezetlen kilépés veszélye miatt többi pénzügyi szervezet menekíti ki pénzét az Egyesült Királyságból. Eddig körülbelül 800 milliárd font hagyta el az országot emiatt.[15] A Brexit miatt az EU-s biztosítók bejelentették, hogy március 29. után nem kötnek új szerződéseket az Egyesült Királyságban, az azt megelőzően kötötteket pedig 15 éven belül lezárják vagy transzferálják a brit ügyfeleikkel.[16]

A Brexit kihatással van az Egyesült Királyság fontos kereskedelmi partnerei is. Hátrányosan érinti például Hollandiát, hiszen a Hágai Számvevőszék szerint 2,3 millió euró közvetlen kárt okozna a holland gazdaságnak, ha britek megállapodás nélkül válnának ki az EU-ból.[17]

A Brexitnek hatása lehet még a külföldiek Egyesült Királyságban történő munkavállalására is. A britek a kilépést követően korlátoznák az alacsonyabban képzett külföldi munkavállalók jogait, hiszen az ilyen munkavállalók „legfeljebb 11 hónapra szóló tartózkodási engedélyhez juthatnának, korlátozott jogosultságokkal, például nem hozhatnák magukkal családtagjaikat”. De ez a korlátozás csak az alacsonyabban kvalifikált munkavállalókra vonatkozna, ugyanis „a számszerű korlátozások a magasan képzett külföldi munkavállalók esetében megszűnnének”.[18]

Végül a brit kormány hatásvizsgálatai alapján, ha az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lép ki az Európai unióból akkor a vámellenőrzések hirtelen bevezetése okozta fennakadások miatt akár hat hónapig is jelentősen korlátozva lenne a két legnagyobb kikötő, Dover és a közeli Folkestone kapacitása.[19]

Az összefoglalót készítette: Soltész Péter Ádám, joghallgató

 

Felhasznált források:


[2] kitekinto.hu/2018/11/15/europai-ugyek/vegre-szintet-lepett-a-brexit/135656/ (2019.01.09.)

[3] kitekinto.hu/2018/11/26/europai-ugyek/brexit-a-neheze-meg-csak-most-kovetkezik/154721/ (2019.01.09.)

[4] kitekinto.hu/2018/12/17/europai-ugyek/a-britek-januar-kozepere-toltak-a-brexit-szavazast/165931/ (2019.01.10.)

[6] kitekinto.hu/2018/11/26/europai-ugyek/brexit-a-neheze-meg-csak-most-kovetkezik/154721/ (2019.01.10.)

 

[8] kitekinto.hu/2018/11/26/europai-ugyek/brexit-a-neheze-meg-csak-most-kovetkezik/154721/ (2019.01.10.)

[12] kitekinto.hu/2018/12/19/europai-ugyek/az-eu-megkezdte-a-felkeszulest-a-rendezetlen-brexitre/167416/

(2019.01.09.)

[13] kitekinto.hu/2019/01/08/europai-ugyek/a-nemetek-es-a-csehek-is-keszulnek-a-rendezetlen-brexitre/167716/

(2019.01.09.)

[14] kitekinto.hu/2019/01/08/europai-ugyek/a-nemetek-es-a-csehek-is-keszulnek-a-rendezetlen-brexitre/167716/

(2019.01.09.)

[18] kitekinto.hu/2018/11/24/europai-ugyek/korlatozna-az-alacsonyan-kepzett-kulfoldi-munkavallalok-jogait-az-uj-brit-szabalyozas/153701/ (2019.01.09.)

Hozzászólások

Egyrészt a téma aktualitása, valamint egyedisége miatt esett választásom a C-621/18. sz., vagyis Wightman-ügyre, ugyanis kilépésre még nem került sor az Európai Unióból. Álláspontom szerint nem egy valódi jogvita állt fenn az esetben, hanem egy teljes mértékben politikai hátterű ügyről beszélhetünk.

Mint az közismert, a Brexit-tel kapcsolatos népszavazáson nagyon alacsony arányban kerekedtek felül a kilépni szándékozók, véleményem szerint erre is visszavezethető, hogy a folyamat olyan mértékben elhúzódott, hogy a mai napig nem történt meg a valódi kilépés. Szintén a népszavazás eredménye, valamint az Egyesült Királyságra nézve hátrányos következmények vezethettek ahhoz, hogy a miniszterelnök részéről egyáltalán felmerült, hogy a kilépési szándék későbbi visszavonására kerüljön sor.

Egyetértek a Bizottság azon álláspontjával, miszerint az előzetes döntéshozatalra utalt kérdés hipotetikus, befogadásra alkalmatlan. Megfogalmazta továbbá a Tanács és a Bizottság, hogy a tagállamok részéről visszaélésekhez vezetne az egyoldalú visszavonás lehetősége, álláspontom szerint ennek nagy a valószínűsége, különös tekintettel arra, hogy egyes tagállamok az utóbbi években kifejezetten rossz viszonyt alakítottak ki az Európai Unióval. Ennek megfelelően a Bíróságnak célszerű lett volna elutasítania a megállapításra irányuló keresetet. Véleményem szerint az igenlő válasz, vagyis a kilépési szándék visszavonásának lehetősége az Európai Unió tekintélyének csökkenéséhez vezet, amely a bennmaradó tagállamokra nézve kifejezetten hátrányos.

Mindenképpen hátrányos lenne az esetleges kilépés, viszont amennyiben az nem elkerülhető, célszerű lenne az Unió tekintélyének fenntartása céljából, valamint a további kilépések elkerülése érdekében a lehetőség elutasítása.

Ezzel a lehetőséggel az Egyesült Királyság egy „kiskaput” nyert magának, mérlegelési lehetősége marad, hogy akár az éppen aktuális világgazdasági, vagy politikai helyzet alapján hozzon döntést a kilépésről, vagy vonja vissza a kilépési szándékát.

Egyetértek a Bíróság döntésével, legalább is részben, mert amíg az Egyesült Királyság csak bejelentette a kilépési szándékát, de nem lépett ki, addig teljes jogú tagja a közösségnek, tehát nem korlátozható az a joga, hogy bejelentse: alkotmányos berendezkedésével összhangban visszavonja a kilépési szándékát. Ha valamely Európai Uniós szerv ezt megtilthatná, akkor az azt jelentené, hogy a szerv arra kötelezi a tagállamot, hogy akarata ellenére lépjen ki az Európai Unióból, ami szembe megy az Unió elveivel, mégpedig azzal, hogy egy állam sem kötelezhető arra, hogy akarata ellenére csatlakozzon az Unióhoz, így arra sem, hogy akarata ellenére kilépjen. 

Viszont el kell ismerni, hogy a Tanács és a Parlament érvei is relevánsak és helytállóak, ezért érdemes őket figyelembe venni, mert ha a tagállamok rendelkeznek azzal a joggal, hogy korlátlanul bejelentsék, majd- tárgyalás közben- visszavonják a kilépési szándékukat, ezzel valóban visszaélhetnek, ha akarnak, legalább is az elvi lehetőségük megvan rá. Ez egyrészt jogi szempontból is visszás, mert mint ahogy a tagállamok jogában, úgy az Unió jogában sem szabad teret engedni a joggal való visszaélésnek, másrészt politikai szempontból is előidézhet nem kívánatos helyzeteket. Itt elég csak arra gondolni, hogy tárgyalás közben, ha a tagállamnak nem tetszik valamely feltétel, annak érdekében, hogy előnyösebb helyzetbe hozza magát, „bezsarolja” az Uniót, hogy ő élni fog a visszavonás jogával, addig, míg a számára kedvezőbb megállapodás születik. Az Unió, mint a világ legnagyobb és legerősebb nemzetközi szervezete, nem engedheti meg magának, hogy ilyen bizonytalan helyzet álljon elő. A kilépés okozta bizonytalanság mind a nemzetközi politikában, mind a gazdaságban gyengíti az Unió helyzetét (elég csak arra gondolni, hogy az euró árfolyama milyen gyorsan ingadozik bizonytalan, illetve válsághelyzetekben).

Ezért nekem az a véleményem, hogy kompromisszumot kell találni a Bíróság és a Bizottság/Parlament álláspontja között, és egy vagy két alkalommal engedni, hogy szabadon éljen a tagállam a kilépési szándék visszavonásának jogával, de ha ez már többször történik meg, és egy független szerv, mondjuk a Bíróság megállapítaná a joggal való visszaélést, akkor már szükség legyen az Unió beleegyezésére a visszavonáshoz. 

A 2016. június 23-ai népszavazás kétségkívüli fordulópontot jelent az EU és az Egyesült Királyság (UK) közös történetében, ugyanis nem volt még arra példa, hogy egy tagállam bejelentse: kilép az Európai Unióból.
Az EUSZ 50. cikke biztosítja a tagállamok számára az egyoldalú kilépés jogát, azonban ha jobban megvizsgáljuk, ez a kilépési jog nem teljesen tekinthető egyoldalúnak.
Maga a kilépés értelemszerűen egy kétoldalú folyamat, az EU mint tárgyaló fél, mindenképpen részt vesz ebben a kilépő tagállammal együtt, tehát tulajdonképpen csak maga a kilépés elhatározása az, amely egyoldalúnak tekinthető.
A cikk gyakorlati alkalmazása azonban több problémát is generált: egyrészt az integrációs paradigma változását hozta magával, hiszen a BrExit jelenti az EUSZ 50. cikkének első alkalmazását, melynek során különösen fontos a jó gyakorlat kidolgozása mindkét fél részéről; másrészt számos eljárásjogi és tartalmi kérdést megválaszolatlanul hagy, erősítve ezzel az EU mint tárgyaló fél pozícióját, hiszen bizonytalanság övez számos, a kilépő tagállam számára kardinális kérdést.
A UK kilépése számos gyakorlati kérdést felvet.
Ha megvizsgáljuk, hogy mi minden köthető az Egyesült Királyság nevéhez tagsága alatt az EU-ban, rá kell jönnünk, hogy ez az állam jelentős erőfeszítéseket tett például a nemzeti fizetőeszköz és szuverenitás védelmében.
Kiemelkedő szerepet vállalt az euróövezet kiterjesztésének ellensúlyozásában, emiatt kilépésük akár hazánkra nézve is jelenthet mind jogi, mind gazdasági változásokat.
A britek kilépésének következtében rendkívüli módon felgyorsulhatnak az európaizációs törekvések, pl. a közös pénz kiterjesztését illetően. Érezhető, hogy a UK a legnagyobb eurozónán kívüli államként tehát óriási ellenpontot jelent az integrációban. Kilépése jelentős mértékben befolyásolja az integráció további jövőjét, olyan kérdések felvetésével, mint pl. milyen irányba fog haladni az Európai Unió, milyen tendenciák várhatóak a kilépésnek köszönhetően.
Ami az integrációt illeti, véleményem szerint a legradikálisabb következménye a kilépésnek talán a dezintegráció lehet, ezalatt arra gondolok, hogy a britek példáján felbuzdulva több EU tagállam dönt amellett, hogy elhagyják az EU-t, ez pedig kétségkívül annak széteséséhez, a kiépített együttműködés gyökeres átalakításához vezetne.
Ugyanakkor ez épp fordítva is „elsülhet”: a brit kilépés eredményezheti akár az integráció közeledését, ahogy fentebb is említettem, megindulhat egy erős európaizálódás a bennmaradt tagállamok között.
2020. január 31-én megtörtént a kilépés, a UK elhagyta az EU-t, így pont került egy évek óta húzódó, a nemzetközi politikát erősen meghatározó ügy végére; legalábbis papíron. Az, hogy ennek a döntésnek milyen következményei, hatásai lesznek akár az EU-ra, akár magára az Egyesült Királyságra, de akár hazánkra is, ezt mind az idő fogja eldönteni.

Mint ahogy ismert az Egyesült Királyság 2020. január 31-én kilépett az EU-ból, de a kilépés napján kezdődött 11 hónapos átmeneti időszakban jórészt a korábbi szabályrendszer maradt érvényben a kétoldalú kereskedelmi forgalomban. Az átmeneti időszak ugyanakkor idén január 1-jén lejárt, és ezzel egy időben megszűnt Nagy-Britannia tagsága az Európai Unió egységes belső piacán és vámuniójában is. A megállapodás a kvóták és vámok nélküli szabadkereskedelem mellett a halászatra, energiaügyekre, biztonsági kérdésekre és a tisztességes versenyre vonatkozó szabályokat tartalmaz.

Ezen időszakot követően vált nyilvánvalóvá, hogy mennyire is függöt egymástól a két fél és talán bizonyosodott be, hogy lehet elhamarkodott döntés volt a kilépés mellett dönteni. Az már mindenestre mindkét fél számára világos lett, hogy további egyezmények megkötése fog szükségessé válni a negatív gazdasági követelmények csökkentése érdekében. 

Oldalak