Az Európai Bizottság növekvő szerepe az energiaügyi megállapodások megkötésében

  • 2016/12/12
  • Kutatócsoport2

Az Európai Bizottság 2016. december 7-én közzétett sajtónyilatkozatában üdvözölte az Európai Parlament és Tanács megállapodását arról, hogy a földgáz és a kőolaj tárgyában a tagállamok által harmadik országokkal megkötni kívánt kormányközi megállapodásokat a jövőben azok aláírása előtt a Bizottságnak véleményezésre kell megküldeni. A jelenleg hatályos (2012-ben elfogadott) szabályozás ugyanis kizárólag arra kötelezi a tagállamokat, hogy a harmadik országokkal megkötött kormányközi energiaügyi megállapodásaikról utólag (ex post) értesítsék a Bizottságot; a 2012 óta megkötött 124 megállapodásnak pedig mintegy egyharmada tartalmazott olyan rendelkezést, amely nem egyeztethető össze az uniós joggal.

A Bizottság 2016 februárjában tett javaslatot egy úgynevezett „fenntartható energiabiztonsági csomag” elfogadására, amelynek lényeges részét képezte a tagállamok és harmadik országok között kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokkal foglalkozó 994/2012/EU határozat felülvizsgálata. A javaslat hátterében álló központi célkitűzések az európai gázpiac átláthatóságának növelése, a kormányközi egyezmények uniós joggal való összhangjának biztosítása, valamint az Európai Unió gázellátási zavarokkal szembeni ellenálló képességének fokozása voltak. A Bizottság úgy ítélte meg, hogy az a tény, hogy a Parlament és a Tanács a javaslat előterjesztését követően rendkívül rövid idő alatt megállapodásra jutott, számottevő politikai eredménynek tekinthető; az energiabiztonság kérdése ugyanis az energiaunió stratégiájának sarokköve és a jelenlegi Bizottság egyik fő politikai prioritása.

A megállapodás főbb pontjai a következők:

  • Egy kötelező előzetes (ex ante) ellenőrzés bevezetése, amelynek során a Bizottság a földgáz és kőolaj tárgyában megkötni kívánt kormányközi megállapodások uniós joggal való összeegyeztethetőségét vizsgálja.
  • A tagállamok kötelesek lesznek megküldeni a kérdéses kormányközi megállapodásaik tervezetét a Bizottságnak, még azok aláírása előtt. A tagállamok mindaddig nem írhatják alá a kormányközi megállapodásokat, amíg a Bizottság ki nem bocsátotta véleményét. A kormányközi megállapodások aláírása során a tagállamoknak a Bizottság véleményét a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venniük.
  • A villamos energia területét érintő kormányközi megállapodásokat a tagállamok azok megkötése után (ex post) kötelesek megküldeni a Bizottságnak értékelésre; az új határozat azonban olyan felülvizsgálati záradékot fog tartalmazni, amelynek értelmében a jövőben e megállapodások tekintetében is bevezetésre kerülhet az előzetes (ex ante) ellenőrzés rendszere.

A kormányközi energiaügyi megállapodásokról szóló határozatnak a Tanács, a Parlament és a Bizottság december 7-i politikai megállapodása keretében elfogadott új szövegét a Tanácsnak és a Parlamentnek formális eljárása keretében is el kell fogadnia; ezt követően kerülhet sor a felülvizsgált határozat közzétételére az Európai Unió hivatalos lapjában.

Az összefoglalót készítette: Szilágyi Dániel, PhD hallgató

 

A sajtónyilatkozat a következő linken érhető el: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4311_en.htm?locale=en

A jelenleg hatályos határozat magyar nyelvű szövege: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012D0994&from=EN

Hozzászólások

Az unió tagállamainak értesíteniük kell az Európai Bizottságot akkor, ha harmadik országgal energiaellátási megállapodásról akarnak tárgyalni – közölte az Európai Parlament sajtószolgálata.

http://magyaridok.hu/kulfold/tagallamoknak-bejelentesi-kotelezettseguk-l...

Oldalak