Alaptörvényellenes a rácsatlakozási díj önkormányzati megállapítása

  • 2015/12/23
  • Kutatócsoport4

Az alapvető jogok biztosa egy nemrég lefolytatott eljárásában megállapította egy települési önkormányzat rendeletének, valamint egy víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatának Alaptörvénybe ütköző voltát. Az eljárás alapjául szolgáló tényállás lényege, hogy Jászárokszállás Település Önkormányzata rendeleti úton állapította meg az ivóvíz- és szennyvízhálózatra rácsatlakozni kívánó magánszemélyek által megfizetendő rácsatlakozási díj mértékét (280 000 Ft), valamint a díj megfizetésének módját. Továbbá a Jászárokszállás területét is ellátó Heves Megyei Vízmű Zrt. üzletszabályzata rögzítette, hogy a szennyvízbekötéshez a kérelem mellett a területileg illetékes önkormányzat engedélyére is szükség van.

Az alapvető jogok biztosa megállapította, hogy az önkormányzati rendelet egy olyan jogintézményről rendelkezett, amely már törvényi és kormányrendeleti szinten szabályozásra került. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek értelmében ugyanis területi közcélú vízilétesítmények, illetve a közcélú vízimunkák költségeit, vízitársulat esetén a tagok külön törvény szerint, vízitársulat hiányában az érdekeltek érdekeltségük arányában kötelesek viselni – ez a jogintézmény a közcélú érdekeltségi hozzájárulás. Ennek mértékét a vízgazdálkodásért felelős miniszter évente rendeletben állapítja meg, kivetéséről pedig a vízitársulat, annak hiányában pedig közigazgatási határozat útján a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala gondoskodik. Erre tekintettel az Ombudsman megállapította, hogy az önkormányzat az önkormányzati rendelet megalkotásával és alkalmazásával megsértette az Alaptörvényben biztosított jogállamiság elvéből következő jogbiztonság követelményét, valamint a jogorvoslathoz való jogot.

Az alapvető jogok biztosa megállapította továbbá, hogy a szennyvízbekötés önkormányzati engedélyhez kötése olyan többletfeltételt jelent, amelynek előírását a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és az e törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet nem teszik lehetővé. Ez a törvényi felhatalmazás nélkül megállapított többletfeltétel pedig a jogállamiság elvéből következő jogbiztonság követelményével ellentétes.

Mindezekre tekintettel az Ombudsman felkérte Jászárokszállás város polgármesterét, hogy kezdeményezze az önkormányzati rendelet érintett rendelkezéseinek hatályon kívül helyezését, valamint, hogy a jövőben a közcélú érdekeltségi hozzájárulás megállapítása, kivetésének kezdeményezése során a Vgtv. és a Korm. rendelet előírásainak maradéktalan betartásával járjon el. Továbbá felkérte a Heves Megyei Vízmű Zrt. vezérigazgatóját, hogy töröljék az üzletszabályzat kifogásolt pontját.

Forrás: Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-3941/2015. számú ügyben