Alaptörvény-ellenes, hogy az Országgyűlés nem szabályozta a helyi önkormányzatok véleménye kikérésének rendjét

  • 2015/07/15
  • Kutatócsoport2

Az Alkotmánybíróság a III/00768/2015 határozatában megállapította az Országgyűlés alaptörvény-ellenes mulasztását, mivel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a kormányhivatal vezetője által pótolt közös önkormányzati hivatali megállapodásról szóló szabályaiban nem rendelkezett az Alaptörvény 34. cikk (1) bekezdésének megfelelően a döntéshozatali eljárás során az érintett helyi önkormányzatok véleménye kikérésének, a véleménynyilvánítás módjának és rendjének szabályairól. Az Országgyűlésnek jogalkotói kötelezettségének 2015. december 15-ig kell eleget tennie.