Airbnb- a lakáskiadók kánaánja

  • 2017/03/23
  • Kutatócsoport3

Airbnb? – talán nem mindenkinek ismerő e fogalom, így először érdemesnek tartom tisztázni, hogy tulajdonképpen mit is értünk alatta! Az Airbnb egy kaliforniai székhelyű, 2008-ban indult, lakáskiadást forradalmasító sharing economy-cég. Az Airbnb.com közösségi szállásfoglaló oldal lényege abban áll, hogy a lakástulajdonos (magánszemély vagy akár cég) kiadhatja a lakását, amelyet az adott városban kedvező árú szállást kereső vendég interneten keresztül, az Airbnb közvetítésével lefoglalhat. S hogy miért is jó üzlet ez? Egyrészt a turisták körében azért lett igen népszerű, mert általában alacsonyabb áron kínál szobákat, mint a hotelek, illetve többnyire jól frekventált helyeken, a belvárosban, a kiemelt nevezetességekhez közel nyújta ezt a szolgáltatást. Másrészt pedig modern pénzkereseti lehetőség azok számára, akik csak 1-2 szobát, vagy éppen egy megörökölt, kis alapterületű belvárosi garzont tudnak kiadni. Azonban egy valamire érdemes odafigyelni, mégpedig arra, hogy a legális lakáskiadás adófizetéssel is jár!

Az Airbnb tevékenységét Magyarországon a 2010-es évek elején kezdte meg. Kezdetben csak lassan növekedett a lakáskiadásnak ez a formája, viszont 2015-ben szinte robbanásszerűen ugrott meg a budapesti Airbnb lakáskiadók száma. Ekkor már csaknem 4500 magyar szállásadó állt kapcsolatban az Airbnb-vel, akik összesen 120 ezer alkalommal adták ki ingatlanjukat, amivel mintegy 6 milliárd forint bevételt szereztek. Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy  az Airbnb-ben érdekelt összes magyarországi adózó adóbevallásainak összege ennél jóval kisebb összegről szólt. Napjainkra egyértelművé vált, hogy valamilyen módon Magyarországon is szabályozni kellene az Airbnb működését.

Hogyan járhatnak el jogszerűen adózási szempontból az Airbnb rendszerében szállásadóként megjelenő személyek?

Amit biztosan fizetniük kell az a helyi idegenforgalmi adó, amelynek mértéke településenként elétrő, de maximum a szállásért fizetett ellenérték 4%-a, vagy tételesen meghatározva maximum 300 Ft/fő/éj.  Ezt a szállásadó köteles beszedni a vendégtől és az önkörmányzat adószámlájára befizetni a vendégéjszakát követő hónap 15. napjáig.

A hatályos szabályozás alapján a legális közösségi szálláshelymegosztás az áfatörvény alapján ingatlan-bérbeadásnak minősül, és mint ilyen tevékenység áfa köteles. Adóalany lesz ebben a tekintetben az a magánszemély, aki egy vagy több szobát vagy a teljes lakását bérbeadja.

Ezt követően a személyi jövedelemadózás vonatkozásában különbséget kell tennünk azon az alapon, hogy valaki csak egy lakást vagy több lakást (ún. kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás) kíván kiadni az Airbnb-n keresztül.

Egy lakás kiadása esetén ugyanis könnyített adózást lehet választani, amelyet háromféle-módon lehet megtenni:  tételes átalányadózást, tételes költségelszámolást vagy a 10%-os költséghányad módszerét választva. Tételes átalányadózást csak saját tulajdonában vagy haszonélvezetében álló lakás esetén választhat az adzózó, ha adóévenként 90 napot meg nem haladó időtartamra adja ki ugyanannak a személynek. Éves összege 32 ezer Ft szobánként, ezen felül csupán 20%-os egészségügyi hozzájárulás fizetésére köteles a magánszemély. Tételes költségelszámolás választása esetén a szálláshely kiadásából befolyó bevételből le kell vonni a lakás fenntartásával felmerült, számlákkal igazolt kiadásokat, illetve az amortizáció mértékét. Az így kapott összeg után 15%-os szja, valamint 22%-os eho fizetendő, amelyet a negyedévet követő hónap 12. napjáig kell teljesíteni. A 10%-os költséghányad alkalmazása esetén az adózó a bevételéből számla nélkül levonhat 10%-ot, a fennmaradó 90% után pedig köteles megfizetni a 15%-os szja-t, valamint a 22%-os eho-t.

Ha valaki főállású Airbnb-s, vagyis több lakást ad ki csak a tételes költségelszámolást vagy a 10%-os költséghányad szerinti adózást választhatja. Több lakás esetén a szolgáltatás után  18%-os áfával is számolni kell, ennek megfizetése viszont megspórolható, ha a bevétel évente 6 millió forint alatt van, ilyenkor alanyi áfamentességet érdemes kérni.

Kaptak még egy esélyt a nem adózó Airbnb-sek

Az idei év elején bejelentették, hogy azok akik eddig nem vallották be maradéktalanul jövedelmüket, még korrigálhatják bevallásukat, és megfizethetik az elmaradt adót, hiszen rendelkezésükre áll az önellenőrzés jogintézménye. Az önellenőrzés joga olyan lehetőség a szállásadók számára, amellyel élve az adózók adott esetben elkerülhetik a lényegesen súlyosabb jogkövetkezmények megállapítását (pl. adóbírság). A NAV vonatkozó tájékoztatója alapján az önellenőrzés joghatása az, hogy „amennyiben az adózó a helyesbített adót, költségvetési támogatási alapot bevallja, olyan helyzetbe kerül, mintha eredetileg is helyes bevallást adott volna be".

Szemet szúrt a turisztikai vezetésnek az Airbnb, avagy könnyen lehet, hogy az Uber sorsára jut?

Az egyik hazai idegenforgalmi szervezet azt javasolja, hogy csak olyan vállalkozás hirdethessen a  az Airbnb-n, amely igazoltan bejelentette az önkormányzatnak apartmanjait. Emellett a javaslat tartalmazza többek között, hogy fel kellene tüntetni az apartmanos elérthetőségét a szállás külső falán, ajtaján, hogy a társasház lakói közvetlenül és gyorsan fordulhassanak hozzá probléma esetén, önkormányzati bérlakásban ne lehessen egyéb szálláshely kiadási tevékenységet folytatni, és az adó számításának a módja m2 vagy ágyszám alapján történjen. Hangsúlyozták, hogy az Airbnb részben nem tisztességes versenyt generál, ami adózási problémák mellett biztonsági problémákat is felvet. Egyelőre azonban nem tudni, hogy a javaslat alapján hogyan akarja majd újraszabályozni a kormány a szállásközvetítő oldalak működését. Csak találgatni lehet, hogy milyen nemzetközi példákat fog követni a magyar megoldás,  de úgy gondolom, hogy alappal asszociálhatunk ebben a körben az Uberre, amely a jogszabályi környezet rugalmatlansága miatt kivonult az országból.

Az összefoglalót készítette: Horváth Bettina, joghallgató

Források:

http://officina.hu/utazas-latnivalok/115-airbnb-adozas?jjj=1489846939291

http://www.origo.hu/jog/lakossagi/20170118-barkassyy-grunfeld-nav-airbnb-adozas.html

http://privatbankar.hu/ingatlan/az-uber-sorsara-jut-a-lakasberlok-reme-mi-lesz-az-airbnb-vel-304168

http://www.vg.hu/vallalatok/ingatlan/igy-adoztatnak-meg-az-airbnb-t-483152

http://index.hu/gazdasag/2017/01/15/tallai_ad_meg_egy_eselyt_a_nem_adozo_airbnb-zoknek/

http://www.vg.hu/vallalatok/turizmus/ralepne-az-airbnb-nyakara-a-turisztikai-vezetes-484830

https://mno.hu/belfold/hogyan-adozzon-az-airbnb-1390140

 

Hozzászólások

Az Independent értesülései szerint az Airbnb "Aibiying" néven szeretne betörni a kínai piacra is.

http://www.independent.co.uk/news/business/news/airbnb-aibiying-name-cha...

A rövid távú szállásfoglalást lehetővé tevő Airbnb szállások népszerűsége az utóbbi időben jelentősen megnövekedett, amelyhez a koronavírus-járvány által okozott válság is hozzájárult. Népszerűségükkel együtt számuk is gyarapodik, jelenleg az Európai Unió összes szálláshelyének közel egynegyedét teszik ki.

Aggodalomra adhat okot azonban, hogy fellendülésükkel párhuzamosan az átláthatóságuk nem igazán fejlődött, ez pedig nem csupán a városok hatóságainál vet fel problémákat, hanem a turistáknál és a látogatóknál egyaránt. Ugyanis, a szállásfoglalók érdeke is az, hogy megbízható információkhoz jussanak hozzá az online platformokon, például a fogadó személyazonosságával, a tartózkodási hely minőségével, szolgáltatásaival és kapacitásával kapcsolatosan – valószínűleg azonban mindenkinek van legalább egy olyan ismerőse, aki mesélni tudna a szálláshellyel kapcsolatos csalódásairól. Jóllehet, a hatóságok gyakran tesznek erőfeszítéseket arra vonatkozóan, hogy adatokat kérjenek a házigazdáktól, azonban ezek az intézkedések általában töredezettek és kevésbé hatékonyak, különösen, mivel az adatmegosztás a platform oldaláról technikai és szabályozási (pl. GDPR) korlátokba ütközik.

2022. november 7-én az Európai Bizottság éppen e probléma megoldása felé tett fontos lépést, rendeletjavaslata ugyanis a rövid távú szálláshely-bérlési szolgáltatások átláthatóságának növelését irányozza elő, és segítséget kíván nyújtani a tagállamoknak ahhoz, hogy az online platformokon kizárólag megbízható, ellenőrzött és jogilag megfelelő lakások szerepeljenek.

A javasolt rendelet harmonizálná a regisztrációs követelményeket, és valamennyi házigazdához egyedi regisztrációs számot rendelne. Fontos kiemelni, hogy a javaslat nem érinti a tagállami hatóságok azon jogát, hogy a rövidtávú lakásbérlést szabályozzák, vagyis továbbra is fenntarthatják jogukat az egészségügyi, biztonsági és adózási kérdésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára, a rendeletnek megfelelően azonban módosítaniuk és egységesíteniük kell majd a regisztrációs rendszerüket.

Az új jogszabályok az online platformok által végzett adatmegosztás széttagoltságát is meg kívánják szüntetni és javítani fogják a szállásadóktól, illetve a digitális platformoktól származó adatok gyűjtését és megosztását. A nagyobb platformoknak havonta automatikusan meg kell majd osztaniuk meghatározott információkat a hatóságokkal, többek között a vendégek számára és a regisztrációs számra vonatkozóan. A kisebb platformok sem bújhatnak ki az adatmegosztási kötelezettség alól, ám nekik ritkábban, negyedévente kell majd információkat szolgáltatniuk, illetve automatizált eszközöket sem kötelesek e célból használni. Az adatszolgáltatás a gyakorlatban úgy jelenik meg, hogy egy adott hatóság kizárólag a saját településére vonatkozóan kérhet adatokat, a környező városokban lévő szolgáltatók információihoz azonban nem férhet hozzá.

Úgy gondolom, hogy e rendeletjavaslat egy kitűnő lépés lehet egy tisztességes és versenyképes szálláskörnyezet megteremtése felé, hiszen képes megelőzni a jogellenes hirdetéseket és hozzájárul a turisztikai ágazat átláthatóbbá válásához, mindeközben, rendelkezései tiszteletben tartják a hatóságok hatáskörét is.

Oldalak