Az Ombudsman a Kúriához fordult a települési adó ügyében

  • 2015/07/07
  • Kutatócsoport2

Az Ombudsman első alkalommal kezdeményezte egy újonnan megállapított települési adó megsemmisítést a Kúriánál. Balmazújváros rendelete a város illetékességi területéhez tartozó termőföldekre állapított meg települési adót. Egy magánszemély indítványában fordult az Ombudsmanhoz, melyben az kifogásolta, hogy szerinte a rendelet a kettős adóztatás tilalmába ütközik. Székely László megállapította, hogy mind a kárenyhítési hozzájárulás, mind a mezőőri járulék is olyan törvény által meghatározott közteher, melynek tárgya a termőföld, ezért arra települési adó nem állapítható meg. A Kúria döntése mérföldkő lehet a települési adó esetében, hiszen a legtöbb település termőföldre állapította meg az új típusú helyi adót.