Magyar ügy kapcsán értelmezte az EUB a külföldi utasok áfa-visszatérítési jogosultságát

  • 2021/02/22
  • Kutatócsoport2

Az Európai Unió Bírósága a C‑656/19. számú Bakati ügyben nemrégiben hozott ítéletével több kérdésben is állást foglalt, mely kérdéseket a határ-menti kereskedés és az áfa-mentesség (az uniós jogban: hozzáadottérték-adó, röviden: héá), uniós jogi szabályozásának értelmezése kapcsán előzetes döntéshozatal során terjesztett a magyar bíróság az EUB elé. A döntés számos problémás kérdést rendezett, mely által a határmenti kereskedők részben fellélegezhetnek. 

Számos határ-közeli település van Magyarországon, amelyek boltjaiba ukrán és szerb magánszemélyek tömegével járnak vásárolni a kedvező áfa, vagyis helyesebben áfa-mentesség miatt. Ugyanis az itt vásárolt termékek után az EU-n kívülről érkező állampolgárok visszakaphatják az áfát, feltéve ha bizonyítják, hogy az áru elhagyta Magyarország (és az EU) területét. Az erre a célra szolgáló úgynevezett „zöld papírral” igazolja ezt a NAV eljáró munkatársa a határátlépés során, amelyet a külföldi állampolgárnak a kereskedőhöz vissza kell juttatnia, hogy a 27%-os áfát visszakapja.

Az adóhatóság így a korábbi években górcső alá véve a határ-menti kereskedőket, vizsgálataiban a kereskedők hátrányára többnyire úgy ítélte meg, hogy nem jogosultak a korábban említett zöld papírra, mert álláspontjuk alapján az áfa-mentesség kizárólag akkor illeti meg a külföldi utast, és végső soron a kereskedőt, ha a külföldi utas valóban egyszeri, saját szükségletét szolgáló vásárlást valósít meg. Az a vásárlás, ami kereskedelmi jellegű, nem részesülhet áfa-mentességben.

A Bakati Kft. a szerb-magyar határ közelében, Tompán bérelt raktárba fuvarozta a termékeit, ahol a vevőinek áfa-visszaigénylő lapokat állított ki, annak tudatában, hogy a vétel továbbértékesítés céljából történik. Az Európai Unió területét elhagyását igazoló dokumentum kézhezvételét követően a Bakati visszatérítette a vevők részére a vásárlás során megfizetett áfa összegét. Az adóhatóság egy adóellenőrzés során azonban megállapította, hogy a szóban forgó beszerzések túlmutattak a személyes szükséglet és a családi használat körén, és ez kizárta, hogy útipoggyásznak lehessen minősíteni. Az adóhatóság azt is megállapította, hogy a Bakati export jogcímén sem illeti meg az adómentesség, mivel e társaság az említett termékek kapcsán nem kezdeményezte az exporthoz kapcsolódó vámhatósági kiléptető eljárást, így többek között áfa különbözet és adóbírság megfizetésére kötelezte a Kft-t. A Bíróság a személyi poggyász fogalmán túl a hozzáadottérték-adó mentesség érvényesítésének feltételeire kereste a választ.

Az ügyben az EUB pár hete kimondta: az áfa fogyasztási típusú adó, ezért kizárólag a fogyasztás helyén lehet adóztatni. Ha tehát bizonyított, hogy az árukat kivitték az Unió területéről, akkor jár az áfa mentesség, hiszen azokat nem az Unió területén fogyasztották el. Ezzel lényegében a kereskedőknek adott igazat.

Ha esetlegesen a külföldi utas áfa-mentességének feltételei mégsem teljesülnének, úgy az ítélet szerint az áfa-mentesség (és az áfa-visszatérítési lehetőség) járhat azon az alapon is, hogy a „hagyományos” áfa mentes termékexport feltételei teljesülnek. Ennek során azonban nem feltétele a visszatérítésnek az, hogy a vámhatóságok a vámeljárást lefolytassák. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a vásárló az úgynevezett „zöld papírt” bemutatja a kereskedőnek, akkor a kereskedő annak a vizsgálata nélkül jogosult az áfát-visszatéríteni a külföldi utasnak (és azt visszakérni az adóhatóságtól), hogy kereskedelmi vagy nem kereskedelmi áruforgalomról volt-e szó, vagy – kereskedelmi áruforgalom esetén – a vámeljárást lefolytatták-e.

Az ítélet értelemszerűen megkönnyebbülést jelent valamennyi határ-menti kereskedő számára, azonban a bíróság teljes körű állásfoglalásának hiányában még mindig nem teljesen egyértelmű, hogy hol van a határ a magánutas és a kereskedelmi célú forgalom között.

 

Az összefoglalót készítette: Szutor Beáta Bella

Források jegyzéke:

  1. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=F83B71FDAF81ABAEA210D071E3A189DA?text=&docid=235704&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4047426
  2. https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210120/dontott-az-europai-birosag-fellelegezhetnek-a-hatarmenti-kereskedok-466008

 

Brexit Eng: 
Fogyasztóvédelem: 
Consumer Protection: 
16th Anniversary: