Búcsú a közérdektől?

 • 2016/05/28
 • Kutatócsoport4

Búcsú a közérdektől – legalábbis abban az értelemben, hogy rétegzettsége, interdiszciplinaritása és eltérő megnyilvánulási formái kizárják az egyetlen és korokon átívelő definiálást. De pont ezért érdemes tudományos vitát indítani mai jelentéséről és változó értelmezéseiről, tartalmáról, funkciójáról. A kezdeményezést Tóth Judit írása teszi meg. Tovább...

Jogállami és fenntartható is egyben?

 • 2016/05/19
 • Kutatócsoport4

Egy korábban közzétett, a hulladékkezelés alkotmányosságáról szóló bejegyzéshez fűzött hozzászólásában Fogarasi József a hulladékok súly szerinti átvételének igényét fogalmazta meg. Ez a megoldás paradigmaváltást feltételez egyfelől annak megítélésében, hogy az ingatlanhasználók alapvető jogai mennyiben korlátozhatók környezetvédelmi érdekből, másfelől abban a tekintetben is, hogy milyen szempontok szerint kell a közszolgáltatások díjszabását kialakítani. Fodor László írása e két kérdést elemzi. Tovább...

A sérülékeny csoportok oktatáshoz való joga az Európai Unióban

 • 2016/05/09
 • Kutatócsoport4

A társadalmilag sérülékeny csoport koncepciója az európai jogi színtéren elsőként az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatában jelent meg. A fórum eredetileg a roma kisebbség vonatkozásában alkalmazta a fogalmat, későbbi döntéseiben azonban más csoportok – így az értelmi fogyatékossággal élők, a HIV-fertőzöttek, valamint a menedékkérők – kapcsán is felhívta a figyelmet azok sérülékenységére. Tovább... (Szilágyi Dániel)

Az igazolás kultúrája és a közjó

 • 2016/05/02
 • Kutatócsoport4

Az egyenlőség elve és a közösségi döntések hatékonyságának a szempontjai alapján a többségi döntéshozatal mellett szólnak a legerősebbek érvek. De hogyan lehet ellenőrizni, hogy a többséget képviselő döntések minden fontos érdeket egyenlően mérlegeltek? Sólyom Péter írása az igazolás kultúrájának a jelentőségére hívja fel a figyelmet, rámutatva az Alkotmánybíróság tulajdonjog-korlátozási gyakorlatának kritikus pontjaira. Tovább...

A kártérítés mint policy formáló eszköz – A kártérítési jog „közjogiasodása”

 • 2016/04/14
 • Kutatócsoport4

A kártérítési jog célját illetően évszázadokon keresztül tartotta magát az az elképzelés, miszerint a reparáció és a prevenció párharca határozza meg e jogterület alapvető funkcióját. Napjainkban azonban a kártérítési jog olyannyira töredezett és szerteágazó területté nőtte ki magát, hogy klasszikus polgári jogi jogkövetkezmény jellegén, helyreállító és megelőző funkcióján túl számos, a közjoggal rokonítható tulajdonságot is felmutat. Miben nyilvánul ez meg? Tovább... (Zoványi Nikolett)

Jogállam szódával

 • 2016/04/07
 • Kutatócsoport4

Az Alaptörvény viszonya – deklarált mély elköteleződése ellenére – meglehetősen ellentmondásos a jogállamiság lényegi tartalmát adó egyéni szabadsághoz, az önkorlátozás politikai kultúrájához. Erre az ellentmondásra mutat rá jelen bejegyzés, az önkormányzatok rendeletalkotási hatáskörét értelmező alkotmánybírósági gyakorlat vizsgálatán keresztül. Tovább... (Sólyom Péter)

Oldalak